Villa Park City 1

Park City Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr Thái
Diện tích: 600 m2
Thời gian: 2023