SUNSHINE APARTMENT

Số 18 Phạm Hùng
Chủ đầu tư: Mrs Châu
Diện tích: 150 m2
Thời gian: 2023