Chung cư

PENTHOUSE EUROCHARM / VINH PHUC

Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Mr.Hoàng
Diện tích: 450m2
Thời gian: 2021