Nhà phố

MR. NAM’S HOUSE/ PHU THUONG, HA NOI

Phú Thượng, Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr. Nam
Diện tích: 290m2
Thời gian: 2022