LA PARFUM HANOI APARTMENT

Tức Mặc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chủ đầu tư:
Diện tích: 900 m2
Thời gian: 2023