𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐉𝐀𝐑𝐃𝐈𝐍

Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư: Mrs Hương
Diện tích: 95 m2
Thời gian: 2022