Villa Park City 2

Park City Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr Sơn
Diện tích: 600 m2
Thời gian: 2023