Chung cư

MRS. H.A’S APARTMENT / THE MATRIX ONE

THE MATRIX ONE
Chủ đầu tư: Mrs. HA
Diện tích: 82m2
Thời gian: 2022