Chung cư

H’s THE DUPLEX / VINH YEN CITY

The Duplex / VINH YEN CITY
Chủ đầu tư: Mr. H
Diện tích: 200 m2
Thời gian: 2022