Chung cư

Mandarin II P1604

Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr Tuấn Anh
Diện tích: 120m2
Thời gian: 2020