bar - pub

HEYDON ORIGIN cocktailbar

61 Lương Ngọc Quyến - Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty TNHH HEYDON ORIGIN
Diện tích: 120 m2
Thời gian: 2022