Nhà Phố

MR.MANH’S HOUSE / MYDINH, HANOI

Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội
Chủ đầu tư: Mr. Mạnh
Diện tích: 330 m2
Thời gian: 2022